รูปหัวหน้าฝ่าย ปี 2562

ผู้บริหาร

0 ผคก

1 วค2 ซบ

สถานการณนำ

ปฏิทิน

S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

ผู้ใช้งานทั้งหมด

787758
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
758
991
2812
777682
16198
24600
787758

Your IP: 54.197.24.206
2019-02-19 17:41

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและงบประมาณ การซ่อมแซมบำรุงรักษา และการปฏิบัติงานของเครื่องสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีสูบน้ำให้กับสำนักงานชลประทานและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ได้แผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย

 

2) บริหารสัญญาจ้าง การควบคุมงานด้านเครื่องจักรกลสูบน้ำชนิดต่าง ๆ ทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีสูบน้ำ ให้กับสำนักงานชลประทาน และโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามแผนอย่างมีคุณภาพ

 

3) ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ดัดแปลงเครื่องจักรกลสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีสูบน้ำให้ถูกต้องตามแบบคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

4) สนับสนุนเครื่องสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีสูบน้ำให้กับโครางการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสูบน้ำด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร อุปโภค การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

5) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานเครื่องสูบน้ำทั้งที่ใช้เครื่องยนต์และไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีสูบน้ำเพื่อให้รายงานมีความถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

 

6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

บุคลากรภายในฝ่าย

แผนภมฝายสบนำ

 

116y home

หมายเลขโทรศพทภายใน สชป

 

ลิงค์อื่นๆ


 

 

 

พยากรณ์อากาศ

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322