ผู้บริหาร

นายสชาต เดชพทกษ

  • 01.jpg
  • 02-.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

สถานการณนำ

ปฏิทิน

S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ผู้ใช้งานทั้งหมด

641043
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
172
510
1519
636347
9531
15202
641043

Your IP: 54.80.102.170
2018-08-22 06:44

ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

หน้าที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนควบคุมการใช้งานและการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลเครื่องมือกล  และยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ  สำหรับงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ด  โครงการพิเศษอื่น ๆ  งานกำจัดวัชพืช  งานขุดลอก งานปรับปรุงบำรุงรักษาทางชลประทาน  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทาน  เพื่อให้การใช้งานเครื่องจักรกลงานดิน และเครื่องจักรกลก่อสร้าง และยานพาหนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานแล้วเสร็จตามแผนงานและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

 

2) ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ วางแผน การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมเครื่องจักรกล และยานพาหนะ ทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ

 

3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และควบคุมงบประมาณและจัดทำแผนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น อะไหล่และอุปกรณ์ ที่ใช้งานกับเครื่องจักรกล เครื่องมือกลและยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด

 

4) ควบคุมการดำเนินการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย และงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนด

 

5) ดำเนินการจัดทำ Unit Cost ของเครื่องจักรกลงานดิน เครื่องจักรกลก่อสร้าง และยานพาหนะ สำหรับการคิดงบประมาณในการขอใช้เครื่องจักร

 

6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

บุคลากรภายในฝ่ายฯ

ปย.ชป.7 ลาสดjpg

116y home

หมายเลขโทรศพทภายใน สชป

 

ลิงค์อื่นๆ


 

 

 

พยากรณ์อากาศ

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322